یادگیری عملی یا Action Learning چیست؟
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۷-۱۳-۱۳۹۵
نتایج بررسی های علمی و تجربیات سازمان ها در کشور نشان می‌دهد، برگزاری دوره های آموزشی، معمولاً اثربخشی بالایی ندارد و پس از گذراندن دوره های مختلف آموزشی، تغییر رفتاری قابل توجهی در فراگیران مشاهده نشده و اهداف آموزشی، محقق نمی­شود! البته این مسئله تنها مربوط به سازمان های ایرانی نیست و چندین سال است که توجه محققین مدیریت و تحول سازمانی را به خود جلب کرده است. تحول انسانی ( تغییر رفتار کارکنان ) یکی از اصلی‌ترین حوزه های تحول سازمانی است و برای دستیابی به آن، سازمان ها…
بیشتر
0 دیدگاه