پرتقاضاترین مهارتهای مهندسین داده در سال ۲۰۱۶
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۷-۰۹-۱۳۹۵
سایت crowdflowerا خیراً مطلبی را منتشر کرده است راجع به پرتقاضاترین مهارتهای مهندسین داده در سال ۲۰۱۶ انجام داده است. مبنای جمع آوری داده های آنها نیز سایت معتبر لینکدین و بررسی ۳۵۰۰ فرم جذب نیرو در حوزه تحلیل و پردازش داده و استخراج مهارتهای موجود در هر فرم و نهایتاً دسته بندی و تحلیل آماری آنها بوده است. نتیجه را در زیر می توانید مشاهده کنید که ده مهارت اصلی مورد نیاز عبارتند از : 1-    SQL 2-    هدوپ 3-    پایتون 4-  جاوا 5-   R…
بیشتر
0 دیدگاه
دریاچه داده (Data lake): معماری جدید برای زیرساخت تحلیل و پردازش اطلاعات
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۷-۰۸-۱۳۹۵
در دنیای کلان داده، مدتیست که عبارت دریاچه داده به یک اصطلاح فراگیر در حوزه معماریهای پیشنهادی برای پردازش داده ها تبدیل شده است .   دریاچه داده از دید مفهومی، یک مکان مشترک برای ذخیره انواع داده های یک سازمان به صورت خام و پردازش نشده است . برخلاف انباره های داده که به صورت خاص برای مقاصد تحلیل و گزارش گیری های مدیریتی طراحی می شوند و شکل داده های ورودی را به قالب مورد نیاز خود تبدیل و ذخیره می کنند، دریاچه های داده ، اطلاعات و…
بیشتر
0 دیدگاه
۱۰ کلید استراتژی موفق هوش کسب وکار سازمان
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۷-۰۷-۱۳۹۵
در همه ادغام ها و جمع آوری های در فضای هوش کسب وکار، فراموش کردن این نکته که هوش کسب و کار چیزی بیش از یک تکنولوژی پنهان در پشت آن است آسان است. (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
دسته بندی انواع بانک های اطلاعاتی NoSQL
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۷-۰۶-۱۳۹۵
۴ رده و گروه عمده بانک های اطلاعاتی NoSQL وجود دارند؛ شامل: الف) Key-Value stores که پایه بانک‌های اطلاعاتی NoSQL را تشکیل داده و اهدافی عمومی را دنبال می‌کنند. ب) Wide column stores که در شرکت‌های بزرگ اینترنتی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند. ج) Document stores یا بانک‌های اطلاعاتی NoSQL سندگرا. د) Graph databases که بیشتر برای ردیابی ارتباطات بین موجودیت‌ها بکار می‌روند. (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
ضرورت و اهمیت ارزیابی آمادگی سازمان قبل از استقرار سیستم های هوش کسب وکار
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۷-۰۵-۱۳۹۵
آﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎﻋﺚ حرکت سازمان ها به سمت هوشمند شدن و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﻋﻤﻞ در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮیﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺑوﻳﮋه در ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. وﻳﮋﮔﻲ اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮش ﺗﺠﺎری را از ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲﻛﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ است ﻛﻪ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت در آن ﺑﻪ‌ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺪوﻟﻮژیﻫﺎی ﺧﺎﺻﻲ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ درﺳﺖﺗﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮش ﺗﺠﺎری آﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت…
بیشتر
0 دیدگاه
موانع کسب مزیت رقابتی از طریق هوش رقابتی
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۷-۰۴-۱۳۹۵
سازمانها می توانند با داشتن هوش رقابتی و غلبه بر نکات کور آن به ارزش استراتژیک خود بیفزایند و مزیت رقابتی خود را بالا ببرند. در واقع آن چه باعث شکست هوش رقابتی می شود چیزی نیست که ما می بینیم بلکه چیزی است که نمی بینیم. این نقاط کور عبارتند از: (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
۱۸ ابزار تحلیل که بایست مدیران کسب و کار با آن ها آشنایی داشته باشند
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۶-۳۰-۱۳۹۵
هدف ابزارهای تحلیل، آنالیز داده و به دست آوردن اطلاعات مناسب برای استفاده در کسب و کار جهت بالا بردن نتایج یا عملکرد است .امروزه ابزارهای متفاوتي در دسترس قرار دارند و بدین جهت باید بدانیم از هر کدام چه زماني و کجا استفاده کنیم.  سایت datasciencecentral یک لیست 18 تایی از ابزارهای تحلیلی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد را منتشر و توضیحی مختصر درباره ی آن ها می دهد. (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
تفاوت هوش تجاری(BI) و سیستم های هوش تجاری(BIS)
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۶-۲۹-۱۳۹۵
بایستی بین اصطلاحات هوش تجاری (BI) و سیستم های هوش تجاری (BIS) تمایز قایل شد. به طوری که سیستم های هوش تجاری یا محیط هوش تجاری به عنوان کیفیت اطلاعات در مخازن داده ایِ خوب طراحی شده و هماهنگ با ابزار های نرم افزاری مناسب کسب و کار می باشد که برای کارکنان دانشی سازمان ها دسترسی به موقع، تحلیل موثر و درک درست از اطلاعات درست را به ارمغان آورده و آنها را قادر سازد اقدامات درستی را برای اتخاذ تصمیمات درست انجام دهند. (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
هوش تجاری در صنعت بانکداری
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۶-۲۸-۱۳۹۵
برای بسیاری از بانک ها به عنوان موسسات مالی بسیار بزرگ، مدیریت موثر مشتریان در سطح شعب عامل حیاتی برای موفقیت است. برنامه ریزی برای جذب سپرده از مشتریان و کسب و کارهای کوچک، بودجه لازم برای اعطای تسهیلات که باعث کسب منفعت برای بانک می شود را به همراه خواهد داشت. از این رو جلب مشتریان مناسب، ارائه محصولات و خدمات مناسب به آنان و حفظ و نگهداری مشتریان در یک رابطه سودآور از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و تاثیر مثبت خود را در همه ابعاد بانک نمایان…
بیشتر
0 دیدگاه
‌بیوگرافیکی دکتر بیل اینمون، پدر انبار داده
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۶-۲۷-۱۳۹۵
✅دکتر اینمون در بیستم ژولای سال 1945 در سن دیگو در ایالت کالیفرنیای آمریکا بدنیا آمد. او لیسانس خود را در رشته ریاضیات از دانشگاه Yale و کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم کامپیوتر از دانشگاه ایالتی New Mexico دریافت نمود. (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
1 2 3