مزایای کلیک سنس

مزایای کلیک سنس

مزایای اصلی کلیک سنس عبارتند از:

بصری سازی سلف سرویس (درگ دراپ)
قابلیت جستجو های هوشمند
اتصال سریع و امن به انواع منابع داده
دسترسی به تحلیل های لحظه ای هرجا و هر زمان
قابلیت داستان سرایی روی داده ها
سلف سرویس ساده شده
کتابخانه اشیاء مشترک
رابط های برنامه نویسی قدرتمند و باز
یکپارچه سازی چند منبعی داده ها به همراه بیگ دیتا
امینیت در حالت سازمانی و کاربری
مقیاس پذیری
چابکی در گزارش گیری

 

 

دیدگاه خود را بنویسید: